KHONKAENBUSINESSSCHOOL

KKBS รวมใจบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล พร้อมรับโล่เชิดชูรองชนะเลิศอัตราผู้บริจาคสูงสุด

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรมในโครงการ Global E-commerce Talent (GET) programme

นศ. KKBS กวาดรางวัลจากเวทีนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน

Scroll to Top