Khon Kaen Sky City 2200 : โปรแกรมออกแบบเมืองแนวตั้งบริเวณริมแก่งน้ำต้อน (พื้นที่แก้มลิงของจังหวัดขอนแก่น)

muanchonthainews-นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า

นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาค […]

muanchonthainews-นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า Read More »

posttoday-เปิดผลงานนักศึกษาปี 4 สถาปัตย์ฯ ม.ขอนแก่น ดีไซน์ขอนแก่นเป็นเมืองล้ำยุค

เปิดผลงานนักศึกษาปี 4 สถาปัตย์ฯ ม.ขอนแก่น ดีไซน์ขอนแก่นเป็นเม

posttoday-เปิดผลงานนักศึกษาปี 4 สถาปัตย์ฯ ม.ขอนแก่น ดีไซน์ขอนแก่นเป็นเมืองล้ำยุค Read More »

Scroll to Top