KHON KAEN BUSINESS SCHOOL

KKBS จัดแคมป์สตาร์ตอัพ ปี 2 พร้อมปั้นสตาร์ทอัพนักศึกษาสู่ระดับประเทศ

ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและกา […]

KKBS จัดแคมป์สตาร์ตอัพ ปี 2 พร้อมปั้นสตาร์ทอัพนักศึกษาสู่ระดับประเทศ Read More »

นศ. KKBS คว้ารางวัลครึ่งแสน จากเวทีประกวดสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี

นศ. KKBS คว้ารางวัลครึ่งแสน จากเวทีประกวดสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition Read More »

KKBS จัดกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ การค้นหาไอเดียการทำธุรกิจสตาร์ตอัพ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ภารกิจภารกิ

KKBS จัดกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ การค้นหาไอเดียการทำธุรกิจสตาร์ตอัพ Read More »

KKBS จับมือเครือโรงแรมระดับโลก IHG Thailand ร่วมพัฒนานักศึกษาสู่อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธ

KKBS จับมือเครือโรงแรมระดับโลก IHG Thailand ร่วมพัฒนานักศึกษาสู่อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ Read More »

KKBS ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

เมื่อเร็วนี้ๆ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ

KKBS ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ Read More »

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิ

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

KKBS จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 31 ปี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจแ

KKBS จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 31 ปี Read More »

มข. อันดับ 3 ประเทศไทย ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี ในการจัดอันดับ Scimago 2023

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศร

มข. อันดับ 3 ประเทศไทย ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี ในการจัดอันดับ Scimago 2023 Read More »

นศ. KKBS กวาดรางวัลเวทีสตาร์ตอัพ Hackathon Challenge 2023

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี

นศ. KKBS กวาดรางวัลเวทีสตาร์ตอัพ Hackathon Challenge 2023 Read More »

นศ. KKBS คว้ารางวัลจากการแข่งขัน Research to Market ครั้งที่ 10 เวทีแข่งขันระดับประเทศ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี

นศ. KKBS คว้ารางวัลจากการแข่งขัน Research to Market ครั้งที่ 10 เวทีแข่งขันระดับประเทศ Read More »

Scroll to Top