KHON KAEN BUSINESS SCHOOL

talknewsonline-ขอนแก่น “KKBS”มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia 

banmuang-“KKBS”มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia

news.esankhonkaennews-“KKBS”มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia

today.line-KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia 

mgronline-KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia

eventesan-KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia

muanchonthainews-KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia

KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Universiti Sains Malaysia

นศ. KKBS เข้าร่วมการแข่งขัน The 4th Southeast Sales Competition 2023

KKBS ร่วมกับ แพนราชเทวี กรุ๊ป นำร่องเสริมสร้างพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ ด้วยการตลาดออนไลน์ และ AI ลดอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานในชุมชน

Scroll to Top