อุทยานวิทย์ มข. ก้าวสู่องค์กรระดับโลก โชว์ ‘Maker Greenovation Platform’ สร้างคน ให้คนรักษ์โลก

วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาสมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์และเ […]

อุทยานวิทย์ มข. ก้าวสู่องค์กรระดับโลก โชว์ ‘Maker Greenovation Platform’ สร้างคน ให้คนรักษ์โลก Read More »