Food Pilot Plant

ปลัดฯ กอบชัยนำทัพ จับมือม.ขอนแก่น ผลักดันนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

         วันที่ 19 กันยายน 2563 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่ […]

ปลัดฯ กอบชัยนำทัพ จับมือม.ขอนแก่น ผลักดันนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมไทย Read More »

คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ชื่นชม ม.ขอนแก่น ขุมทรัพย์ปัญญาอีสาน หนุนงานวิจัยแก้ไขปัญหาสังคม

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ธิ

คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ชื่นชม ม.ขอนแก่น ขุมทรัพย์ปัญญาอีสาน หนุนงานวิจัยแก้ไขปัญหาสังคม Read More »

ปลัดกระทรวงอว.ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ติดตามการดำเนินงานภายใต้การแพร่ระบาดโควิด 19

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.ธิดารัตน์

ปลัดกระทรวงอว.ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ติดตามการดำเนินงานภายใต้การแพร่ระบาดโควิด 19 Read More »

Scroll to Top