famelab thailand 2020

นักวิจัยไทยไอเดียดี เปลี่ยนวุ้นมะพร้าว เป็นโฟมคาร์บอน ช่วยดูดซับคราบน้ำมัน และโลหะพิษปนเปื้อนแหล่งน้ำ-ทะเล คว้ารางวัลไทยเตรียมไปแข่งระดับโลก

รศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร คว้ารางวัลสุดยอดนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ “FameLab Thailand 2020” จากงานวิจัย เปลี่ยนวุ้นมะพร้าวเป็นโฟมคาร์บอนดูดซับคราบน้ำมัน

Scroll to Top