cpkku

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข. ติดอันดับโลกปี 2023 จากการจัดอันดับโดย Times Higher Education (THE)

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจาก “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18” สามารถคว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ได้สำเร็จ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น MOU กับบริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัดมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการสำรวจทางภูมิสารสนเทศ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนาม MOU กับบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์

Scroll to Top