College of Computing

ครั้งแรกในไทย ! วิทยาลัยคอม ฯ มข. เปิดหลักสูตรใหม่ AI ผนวก 4 สหสาขาวิชา

นศ. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.คว้ารางวัลที่2บนเวทีระดับชาติ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24”

มข. ตั้งวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ (College of Computing)ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เน้นตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

Scroll to Top