AIKKU

มข.จัดอบรมแบบ Virtual แชร์ประสบการณ์องค์ความรู้ด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 3 พันคน

มข.จัดอบรมแบบ Virtual แชร์ประสบการณ์องค์ความรู้ด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 3 พันคน

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประสบการณ์และสร้างองค์ความรู้ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน

มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน

Scroll to Top