Agro Tour ลงแขกเกี่ยวข้าว @KKU2022

นศ.เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พาน้องอนุบาลลงแขกเกี่ยวข้าว นวดข้าว เรียนรู้วิถีการทำนา สร้างความประทับใจให้น้องๆ และผู้ปกครองอย่างมาก

มข.นำเด็กอนุบาลเกี่ยวข้าว-ทำข้าวจี่ ร่วมสืบสานสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาน ซึมซับและรู้คุณค่าของข้าว

มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำนักเรียนอนุบาลลงแขกเกี่ยวข้าวเรียนรู้วิธีปฎิบัติจริงสู่กำลังหลักที่สำคัญของชาติ | สยามรัฐ

ลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติจริง

ลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติจริง เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

เกษตร มข. ปลูกฝังเด็กอนุบาล สืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว หนุนสร้างท่องเที่ยวเชิงนิเวศยั่งยืน

Scroll to Top