โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม

eventesan-สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา

eventesan-สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill การเจรจาไกล่เกลี่ยฯ ก่อนฟ้องอย่างครบวงจร (ทางแพ่งและอาญา) รุ่นที่ 1

eventesan-สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรเสริมทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ รุ่นที่ 5 UPskill การเจรจาเพื่อลดข้อขัดแย้งจากการทำงาน

Scroll to Top