ครั้งแรกของโลก !! มข. เปิดตัว “BiTNet” AI คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี