โครงการ U2T มข.

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สู่สัปดาห์ที่ 5

 มข.ขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการที่ตำบลโนนฆ้อง จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้สู่ชุมชน  

ผู้ปฏิบัติงาน U2T ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่นรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ

“โครงการ U2T มข.” ชูโมเดล แหล่งท่องเที่ยวครบวงจร ในพื้นที่ ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย

Scroll to Top