โครงการ U2T มข.

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สู่สัปดาห์ที่ 5

        จากนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน …

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สู่สัปดาห์ที่ 5 Read More »

คณะบริหาร ฯ มข. ลงพื้นที่ U2T อ.โคกโพธิ์ชัย หนุนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวง …

คณะบริหาร ฯ มข. ลงพื้นที่ U2T อ.โคกโพธิ์ชัย หนุนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน Read More »

 มข.ขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการที่ตำบลโนนฆ้อง จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้สู่ชุมชน  

        มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจแล …

 มข.ขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการที่ตำบลโนนฆ้อง จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้สู่ชุมชน   Read More »

ผู้ปฏิบัติงาน U2T ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่นรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิท …

ผู้ปฏิบัติงาน U2T ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่นรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ Read More »

จังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)เพื่อขับเคลื่อน Smart Tambon

สำนักข่าว : Tigernews URL : https://www.tigernews.tv/2021/03/ …

จังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)เพื่อขับเคลื่อน Smart Tambon Read More »

“โครงการ U2T มข.” ชูโมเดล แหล่งท่องเที่ยวครบวงจร ในพื้นที่ ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย

นางสาวศรัญญา อินทะผิว ระบุว่า ช่วงระหว่างวันที่ 8 – 9  มีนาคม …

“โครงการ U2T มข.” ชูโมเดล แหล่งท่องเที่ยวครบวงจร ในพื้นที่ ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย Read More »

Scroll to Top