โครงการ “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : TAS) ในหลักสูตร Bioscience and Bioinnovation for Sustainability

brandbiznews-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ – ม.ขอนแก่น รับสมัครผู้ช่วยวิจัยเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

banmuang-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ – ม.ขอนแก่น รับสมัครผู้ช่วยวิจัยเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

Scroll to Top