โครงการวิจัยโมเดลระบบนิเวศการเรียนรู้ที่บูรณาการ Coding & AI

thailandinsidenew-ม.ขอนแก่น รุกวงการไอที จัด Hackathon & Pitching E-SAN Thailand PMU-B Coding & AI Academy

khaosod-ม.ขอนแก่น รุกวงการไอที พัฒนากำลังเยาวชน พร้อมสำหรับโลกยุคใหม่

contestwar- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 16 – 25 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon & Pitching “E-SAN Thailand Coding & AI Academy”

Scroll to Top