โครงการวิจัยและออกแบบที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต

คอลัมน์: การศึกษาสู่เศรษฐกิจ: ที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตช่วย’ผู้สูงวัย-ผู้ป่วยติดเตียง’

คอลัมน์: การศึกษาสู่เศรษฐกิจ: ที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตช่วย’ผู้สูงวัย-ผู้ป่วยติดเตียง’ Read More »

คอลัมน์: การศึกษาสู่เศรษฐกิจ: ที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตช่วย’ผู้สูงวัย-ผู้ป่วยติดเตียง'(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: การศึกษาสู่เศรษฐกิจ: ที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตช่วย’ผู้สูงวัย-ผู้ป่วยติดเตียง'(กรอบบ่าย) Read More »

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยผู้สูงอายุ นำขยะถุงน้ำยาล้างไตผลิตที่นอนลม

สำนักข่าว: ประชาชาติธุรกิจ URL: https://www.prachachat.net/cs

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยผู้สูงอายุ นำขยะถุงน้ำยาล้างไตผลิตที่นอนลม Read More »

ถา’ปัด มข.ช่วยผู้สูงอายุ

ถา’ปัด มข.ช่วยผู้สูงอายุ Read More »

‘ที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต’งานวิจัยมข.เพื่อผู้ป่วยติดเตียง (กรอบบ่าย)

‘ที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต’งานวิจัยมข.เพื่อผู้ป่วยติดเตียง (กรอบบ่าย) Read More »

คอลัมน์: ด้วยสมองและสองมือ: ‘มข.’ ออกแบบที่นอนลมถุงน้ำยาล้างไตเพื่อผู้สูงวัย-ป่วยติดเตียง…

คอลัมน์: ด้วยสมองและสองมือ: ‘มข.’ ออกแบบที่นอนลมถุงน้ำยาล้างไตเพื่อผู้สูงวัย-ป่วยติดเตียง… Read More »

‘ที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต’งานวิจัยมข.เพื่อผู้ป่วยติดเตียง

‘ที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต’งานวิจัยมข.เพื่อผู้ป่วยติดเตียง Read More »

มอบที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต

มอบที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต Read More »

Scroll to Top