โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City มข. นำ  Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง หนึ่งในระบบอัจฉริยะ การบริหารงานมหาวิทยาลัย ประยุกต์ใช้ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย  เพิ่มความปลอดภัยประชาชน

หลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญกับภัยคุกคามที่มีความซั […]

ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City มข. นำ  Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง หนึ่งในระบบอัจฉริยะ การบริหารงานมหาวิทยาลัย ประยุกต์ใช้ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย  เพิ่มความปลอดภัยประชาชน Read More »

ภาพข่าว: เมืองอัจฉริยะ (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: เมืองอัจฉริยะ (กรอบบ่าย) Read More »

ภาพข่าว: ระดมสมองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพและการแพทย์

ภาพข่าว: ระดมสมองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพและการแพทย์ Read More »

‘สมาร์ท ลิฟวิ่ง แล็บ’ ขอนแก่นโมเดลสมาร์ทเฮลท์

‘สมาร์ท ลิฟวิ่ง แล็บ’ ขอนแก่นโมเดลสมาร์ทเฮลท์ Read More »

ภาพข่าว: เมืองอัจฉริยะ (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: เมืองอัจฉริยะ (กรอบบ่าย) Read More »

คอลัมน์: มข.เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมต้อนรับว.ป้องกันราชอาณาจักรดูงาน KKU Smart City

คอลัมน์: มข.เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมต้อนรับว.ป้องกันราชอาณาจักรดูงาน KKU Smart City Read More »

มข.เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมต้อนรับว.ปิ้องกันราชอาณาจักรดูงาน KKU Smart City

มข.เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมต้อนรับว.ปิ้องกันราชอาณาจักรดูงาน KKU Smart City Read More »

มข.หนุนเมืองอัจฉริยะขอนแก่น (กรอบบ่าย)

มข.หนุนเมืองอัจฉริยะขอนแก่น (กรอบบ่าย) Read More »

Scroll to Top