โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City มข. นำ  Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง หนึ่งในระบบอัจฉริยะ การบริหารงานมหาวิทยาลัย ประยุกต์ใช้ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย  เพิ่มความปลอดภัยประชาชน

ภาพข่าว: ระดมสมองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพและการแพทย์

‘สมาร์ท ลิฟวิ่ง แล็บ’ ขอนแก่นโมเดลสมาร์ทเฮลท์

คอลัมน์: มข.เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมต้อนรับว.ป้องกันราชอาณาจักรดูงาน KKU Smart City

มข.หนุนเมืองอัจฉริยะขอนแก่น (กรอบบ่าย)

Scroll to Top