โครงการจ้างงานประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อว.มาแล้วให้มหา’ลัยจ้างงาน 10,000คนต้นพ.ค. (กรอบบ่าย)

รับคนตกงาน10,000อัตรา จ่าย9พัน จ้างชั่วคราว5เดือน

มข. ร่วมมือกับ อว. “สร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ” บ่มเพาะทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ จ้างงานผู้ว่างงาน พัฒนาทักษะ แก้วิกฤติ “โควิด-19)

Scroll to Top