มข.ร่วมพิธีเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ในวันหยุดราชการ