แบตเตอรี่ ชนิดโซเดียมไอออน

สปอตไลต์ : ทำได้เอง “แบตฯ” ทางเลือกจากเหมืองเกลือหินในประเทศ

แบตเตอรี่ “โซเดียมไอออน” โดย มข. ความหวังสู่อุตสาหกรรมอนาคต

Scroll to Top