contestwar- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 16 – 25 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon & Pitching “E-SAN Thailand Coding & AI Academy”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 16 […]

contestwar- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 16 – 25 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon & Pitching “E-SAN Thailand Coding & AI Academy” Read More »