เรียนบริหาร จบมาทํางานอะไร

KKBS ได้รับการจดลิขสิทธิ์ระบบบริหารจัดการประกันคุณภาพการเรียนรู้ (Assurance of Learning)

KKBS จัดฝึกอบรม Training of Traniners – Business Plan (TOT-BP) มุ่งสร้างทักษะการจัดทำแผนธุรกิจ

นศ. KKBS คว้ารางวัลรวมกว่า 100,000 เวทีแข่งขัน Toyota Campus Challenge 2023

มข. อันดับ 5 ประเทศไทย ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี ในการจัดอันดับ Scimago 2024

KKBS จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 32 ปี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือ ม.ขอนแก่น เปิดศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA ภาคอีสาน ระดับภูมิภาคแห่งแรกของไทย

KKBS ลงนามความร่วมมือ Matrix Institute of Professionals เมียร์มาร์ พัฒนาหลักสูตร แบ่งปันวิจัย วิชาการ

KKBS จัดแคมป์ฟักฝันธุรกิจสตาร์ทอัพ นักศึกษา มข. ปีที่ 3

KKBS เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมรับไม้ต่อการจัดงานปี 2026

KKBS เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ

Scroll to Top