ผู้จัดการออนไลน์ : มข.เปิดคลินิก AI ช่วยนักวิจัย-เสริมทักษะอาชีพนักศึกษายุคดิจิทัล