“เปราะนพรัตน์” (K. noctiflora var. thepthepae Noppornch. & Somnoo)

today.line-พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นพันธุ์ใหม่ของโลก

พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นพันธุ์ใหม่ของโลก   สำนักข่ […]

today.line-พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นพันธุ์ใหม่ของโลก Read More »

naewna-พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นพันธุ์ใหม่ของโลก

พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นพันธุ์ใหม่ของโลก &n

naewna-พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นพันธุ์ใหม่ของโลก Read More »

lifeandsciencenews-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ Annales Botanici Fennici (Q2) ประเทศฟินแลนด์ ฉบับที่ 61 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567 เตรียมนำองค์ความรู้ไปต่อยอด

นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของ

lifeandsciencenews-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ Annales Botanici Fennici (Q2) ประเทศฟินแลนด์ ฉบับที่ 61 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567 เตรียมนำองค์ความรู้ไปต่อยอด Read More »

mhesi-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก มีอยู่ที่ อ.ดอยสะเก็ดและ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่เท่านั้น ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ Annales Botanici Fennici (Q2) ประเทศฟินแลนด์ฉบับที่ 61

นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของ

mhesi-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก มีอยู่ที่ อ.ดอยสะเก็ดและ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่เท่านั้น ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ Annales Botanici Fennici (Q2) ประเทศฟินแลนด์ฉบับที่ 61 Read More »

phatheaw-นักวิจัย NSM ค้นพบ เปราะนพรัตน์ พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก ที่ดอยสะเก็ด-สันกำแพง ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ Annales Botanici Fennici (Q2) ประเทศฟินแลนด์

นักวิจัย NSM ค้นพบ เปราะนพรัตน์ พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ข

phatheaw-นักวิจัย NSM ค้นพบ เปราะนพรัตน์ พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก ที่ดอยสะเก็ด-สันกำแพง ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ Annales Botanici Fennici (Q2) ประเทศฟินแลนด์ Read More »

vnexplorer-พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นชนิดใหม่ของโลก มีอยู่ที่ ดอยสะเก็ดและ สันกำแพง เท่านั้น

พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นชนิดใหม่ของโลก มีอยู่ที่ ดอยสะเ

vnexplorer-พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นชนิดใหม่ของโลก มีอยู่ที่ ดอยสะเก็ดและ สันกำแพง เท่านั้น Read More »

plewseengern-นักวิจัย อพวช.ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก

นักวิจัย อพวช.ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นขอ

plewseengern-นักวิจัย อพวช.ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก Read More »

opt-news-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก

นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของ

opt-news-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก Read More »

chiangmainews-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก

นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม

chiangmainews-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก Read More »

chieffocus-นักวิจัย NSM ค้นพบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชพันธุ์ใหม่ของโลก สถานะใกล้สูญพันธุ์

นักวิจัย NSM ค้นพบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชพันธุ์ใหม่ขอ

chieffocus-นักวิจัย NSM ค้นพบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชพันธุ์ใหม่ของโลก สถานะใกล้สูญพันธุ์ Read More »

Scroll to Top