อุปกรณ์เก็บกักละออง

หมอฟันนักวิจัย มข. สร้าง “อุปกรณ์เก็บกักละออง” เครื่องแรกของโลก…ลดเชื้อโรคกระจาย 99.99%

คอลัมน์: ด้วยสมองและสองมือ: ‘มข.’ สร้าง ‘อุปกรณ์เก็บกักละออง’ เครื่องแรกของโลกลดเชื้อโรค

#เครื่องแรกของโลก หมอฟันนักวิจัย มข. สร้าง “อุปกรณ์เก็บกักละออง” ลดเชื้อโรคกระจาย 99.99% . ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคในปัจจุบัน และก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทันตบุคลากร และคนไข้

หมอฟันนักวิจัย มข. สร้าง “อุปกรณ์เก็บกักละออง” เครื่องแรกของโลก…ลดเชื้อโรคกระจาย 99.99%

Scroll to Top