อุปกรณ์เก็บกักละออง

นวัตกรรมสู้ภัยโควิด เปลปกป้อง-มดพิทักษ์

นวัตกรรมสู้ภัยโควิด เปลปกป้อง-มดพิทักษ์(กรอบบ่าย)

หัวข้อข่าว: นวัตกรรมสู้ภัยโควิด เปลปกป้อง-มดพิทักษ์

หมอฟัน’มข.’พัฒนา’อุปกรณ์เก็บกักละออง’ลดเชื้อโรคกระจาย..ปลอดภัยทั้งแพทย์-คนไข้

หมอฟัน’มข.’พัฒนา’อุปกรณ์เก็บกักละออง’ ลดเชื้อโรคกระจาย..ปลอดภัยทั้งแพทย์-คนไข้

หมอฟัน’มข.’พัฒนา’อุปกรณ์เก็บกักละออง’ ลดเชื้อโรคกระจาย..ปลอดภัยทั้งแพทย์-คนไข้

หมอฟันนักวิจัย มข. สร้าง”อุปกรณ์เก็บกักละออง”

ภาพข่าว: ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าว การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานนวัตกรรม เรื่อง อุปกรณ์เก็บกักละออง ป้องกันเชื้อโรคจากการทำฟัน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค

เครื่องกักละออง Dental Chamber ใช้กักเก็บละอองฝอยเพื่อไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในอากาศ ลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19

Scroll to Top