KKBS จับมือ IMPACT ร่วมสร้างบัณฑิตป้อนอุตสาหกรรมการบริการและอีเว้นท์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริห […]

KKBS จับมือ IMPACT ร่วมสร้างบัณฑิตป้อนอุตสาหกรรมการบริการและอีเว้นท์ Read More »