อาจารย์ ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

มข.ระดมนักศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน “ฟรี” ไม่เสียค่าใช้จ่าย!

มข. จ่อจัด “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” 16 ก.ย.65 นี้ ที่สถานีรถไฟขอนแก่น

Scroll to Top