หน่วยงานภายนอกศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562

ภาพข่าว: เมืองอัจฉริยะ (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: เมืองอัจฉริยะ (กรอบบ่าย) Read More »

ภาพข่าว: เมืองอัจฉริยะ (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: เมืองอัจฉริยะ (กรอบบ่าย) Read More »

คอลัมน์: มข.เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมต้อนรับว.ป้องกันราชอาณาจักรดูงาน KKU Smart City

คอลัมน์: มข.เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมต้อนรับว.ป้องกันราชอาณาจักรดูงาน KKU Smart City Read More »

ภาพข่าว: ต้อนรับ (กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: ต้อนรับ (กรอบบ่าย) Read More »

ภาพข่าว: ต้อนรับ

ภาพข่าว: ต้อนรับ Read More »

Scroll to Top