สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา บูชานาค” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

ขบวนแห่คาร์นิวัลแบบตะวันตก ผสมผสานกับความเป็นอีสาน ในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา บูชานาค”

ประเพณีลอยกระทง สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค

ลอยกระทงสีฐานเฟสติวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันแรกคึกคัก

“น้องซาร่า” อดีตรองนางงามไหมอันดับ1 คว้าตำแหน่งนางนพมาศ (Miss Aqua) งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานงานลอยกระทง “บุญสมมาบูชานาค” Sithan KKU Festival 2022

Scroll to Top