สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

eventesan-สำนักบริการวิชาการ รวมพลังคนพิการสานฝันสร้างอาชีพ ภายใต้โมเดลการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ.(โดยกองทุน ฯ พก.) 

สำนักบริการวิชาการ รวมพลังคนพิการสานฝันสร้างอาชีพ ภายใต้โมเดล […]

eventesan-สำนักบริการวิชาการ รวมพลังคนพิการสานฝันสร้างอาชีพ ภายใต้โมเดลการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ.(โดยกองทุน ฯ พก.)  Read More »

เปิดรับแล้ว ! หลักสูตร “นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาในยุคไร้รอยต่อ” รุ่นที่ 1 สำหรับนักบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้ที่กำลังก้าวสู่เส้นทางนักบริหาร

     สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตร &#822

เปิดรับแล้ว ! หลักสูตร “นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาในยุคไร้รอยต่อ” รุ่นที่ 1 สำหรับนักบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้ที่กำลังก้าวสู่เส้นทางนักบริหาร Read More »

eventesan-สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมทักษะการไกล่เกลี่ยฯ ลดข้อพิพาททางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 6

สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมทักษะการไกล่เกลี่ยฯ ลดข้อพิพาททาง

eventesan-สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมทักษะการไกล่เกลี่ยฯ ลดข้อพิพาททางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 6 Read More »

eventesan-สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill สำหรับผู้ปฎิบัติงานในท้องถิ่นด้าน กําหนดราคากลาง-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(งาน จ้างก่อสร้าง) รุ่นที่ 4

สำนักบริการวิชาการ หารือ พม.จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้

eventesan-สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill สำหรับผู้ปฎิบัติงานในท้องถิ่นด้าน กําหนดราคากลาง-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(งาน จ้างก่อสร้าง) รุ่นที่ 4 Read More »

eventesan-มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์ร

eventesan-มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน Read More »

eventesan-สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่

eventesan-สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา Read More »

eventesan-สำนักบริการวิชาการจัดกิจกรรม ครบรอบ 34 ปีแห่งการก่อตั้งสำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการจัดกิจกรรม ครบรอบ 34 ปีแห่งการก่อตั้งสำนักบ

eventesan-สำนักบริการวิชาการจัดกิจกรรม ครบรอบ 34 ปีแห่งการก่อตั้งสำนักบริการวิชาการ Read More »

eventesan-สำนักบริการวิชาการ ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตร Upskill ผู้ปฎิบัติงาน ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตร Upskill ผู้ปฎิบั

eventesan-สำนักบริการวิชาการ ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตร Upskill ผู้ปฎิบัติงาน ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น Read More »

สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ กองบริหารวิชาการและวิจัย ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นเลิศด้านงานบริการวิชาการ

                  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบ

สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ กองบริหารวิชาการและวิจัย ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นเลิศด้านงานบริการวิชาการ Read More »

Scroll to Top