สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

eventesan-มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

eventesan-สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา

eventesan-สำนักบริการวิชาการจัดกิจกรรม ครบรอบ 34 ปีแห่งการก่อตั้งสำนักบริการวิชาการ

eventesan-สำนักบริการวิชาการ ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตร Upskill ผู้ปฎิบัติงาน ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ กองบริหารวิชาการและวิจัย ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นเลิศด้านงานบริการวิชาการ

มข.จับมือ ปปช. ลงนามฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร
มข.จับมือ ปปช. ลงนามฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร

มข.จับมือ ป.ป.ช. ลงนามฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร

naewna-รายงานพิเศษ : มข.ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภูมิปัญญา จากอดีตถึงปัจจุบัน สู่แบรนด์ ‘ฮอยซิ่น’ วิสาหกิจชุมชนศาลาไหมไทย อ.ชนบท

ไทยรัฐ(กรอบบ่าย) : กอสซิปริมรั้ว ‘ยกระดับของฝากบ้านผือ’

ผู้จัดการออนไลน์ : มข.ยกระดับ “ป.ปลาส้มโพธิ์ตาก” ด้วยแพคเกจจิ้งใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นของฝากสุดพรีเมี่ยม

Scroll to Top