kasetkaoklai-ซินเจนทา ผนึกกำลัง ม.ขอนแก่น ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน จัดงาน ‘ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ’ ถ่ายทอดนวัตกรรม ‘สารกระตุ้นทางชีวภาพ’