สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวสด(กรอบบ่าย): ไอคิวทะลุฟ้า: นักศึกษาม.ขอนแก่นคว้าแชมป์ หลักสูตร-บอร์ดเกมอนุรักษ์น้ำ

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) กอสซิปริมรั้ว : สอนน้อง รักษ์น้ำ

มติชน (กรอบบ่าย) ยกนิ้วให้ : น.ศ.ขอนแก่น แชมป์ระดับชาติ ออกแบบหลักสูตรการอนุรักษ์น้ำ

มข.ระดมนักศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ม.ขอนแก่น นำนักศึกษาช่วยสนับสนุนภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นบรรจุสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ม.ขอนแก่น นำนักศึกษาช่วยสนับสนุนภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นบรรจุสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ม.ขอนแก่น ระดมนักศึกษา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Scroll to Top