สัมมนาเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพและการแพทย์ Khon Kaen Smart Living Lab

ภาพข่าว: ระดมสมองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพและการแพทย์

‘สมาร์ท ลิฟวิ่ง แล็บ’ ขอนแก่นโมเดลสมาร์ทเฮลท์

Scroll to Top