ศ.สพ.ญ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ

มข. ร่วม อพ.สธ. ฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

มข.-ตร.ขอนแก่นหนุน’สมาร์ตซิตี้’ (กรอบบ่าย)

มข.ชูคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม(กรอบบ่าย)

มข.ชูคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Scroll to Top