ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทย์ ฯ มข.จัด “KVAC 2023” ประชุมวิชาการนานาชาติ ดันนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสัตว์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. คณะสัตวแพทยศ …

คณะสัตวแพทย์ ฯ มข.จัด “KVAC 2023” ประชุมวิชาการนานาชาติ ดันนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสัตว์ Read More »

PR มข.สุดเจ๋ง จัด “งาน เรา มัน ดี” สัญจร เค้นองค์ความรู้ ต่อยอดงานประชาสัมพันธ์เพื่อสถาบันการศึกษา

__________เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  กองสื่อสารองค์กร สำน …

PR มข.สุดเจ๋ง จัด “งาน เรา มัน ดี” สัญจร เค้นองค์ความรู้ ต่อยอดงานประชาสัมพันธ์เพื่อสถาบันการศึกษา Read More »

Scroll to Top