ศ.ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมงาน การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 (The 17th National Open Class)

มข. เปิดบ้านต้อนรับ ม.กรุงเทพ โชว์ KKU Transformation ฝ่าวิกฤตอุดมศึกษาไทย

Scroll to Top