ศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ หัวหน้าโครงการฯ

banmuang.-มข.เปิด”ศูนย์วิจัยชุมชนการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุ ต.บ้านค้อ”

มข.เปิด”ศูนย์วิจัยชุมชนการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุ ต.บ้า […]

banmuang.-มข.เปิด”ศูนย์วิจัยชุมชนการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุ ต.บ้านค้อ” Read More »

naewna-รายงานพิเศษ : มข.เปิดศูนย์วิจัยชุมชนดูแลผู้สูงอายุ รองรับปัญหาผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิง

รายงานพิเศษ : มข.เปิดศูนย์วิจัยชุมชนดูแลผู้สูงอายุ รองรับปัญห

naewna-รายงานพิเศษ : มข.เปิดศูนย์วิจัยชุมชนดูแลผู้สูงอายุ รองรับปัญหาผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิง Read More »

มข.ปลื้ม เปิด“ศูนย์วิจัยชุมชนการบริบาล และดูแลผู้สูงอายุ ต.บ้านค้อ” รองรับปัญหาผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มข.ปลื้ม เปิด“ศูนย์วิจัยชุมชนการบริบาล และดูแลผู้สูงอายุ ต.บ้

มข.ปลื้ม เปิด“ศูนย์วิจัยชุมชนการบริบาล และดูแลผู้สูงอายุ ต.บ้านค้อ” รองรับปัญหาผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Read More »

Scroll to Top