ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

มข. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กระทรวง อว. เดินหน้าขับเคลื่อน “ธัชวิทย์”

มข. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กระทรวง อว. เดินหน้าขับเคลื่อน “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตนักวิทย์ศักยภาพสูง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กร […]

มข. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กระทรวง อว. เดินหน้าขับเคลื่อน “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตนักวิทย์ศักยภาพสูง Read More »

ประกาศสำนักนายกฯ ตั้ง ‘ศุภชัย ปทุมนากุล’ เป็นรองปลัด กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

สำนักข่าว: มติชน URL: https://www.matichon.co.th/education/ne

ประกาศสำนักนายกฯ ตั้ง ‘ศุภชัย ปทุมนากุล’ เป็นรองปลัด กระทรวงการอุดมศึกษาฯ Read More »

มอบอุทยานวิทย์อีสาน (กรอบบ่าย)

มอบอุทยานวิทย์อีสาน (กรอบบ่าย) Read More »

มอบอุทยานวิทย์อีสาน (กรอบบ่าย)

มอบอุทยานวิทย์อีสาน (กรอบบ่าย) Read More »

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ขอนแก่นโชว์เมืองสมาร์ทซิตี้ (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ขอนแก่นโชว์เมืองสมาร์ทซิตี้ (กรอบบ่าย) Read More »

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ขอนแก่นโชว์เมืองสมาร์ทซิตี้

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ขอนแก่นโชว์เมืองสมาร์ทซิตี้ Read More »

ขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ (กรอบบ่าย)

ขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ (กรอบบ่าย) Read More »

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า:มหานคร “ขอนแก่น” เมืองอัจฉริยะ

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า:มหานคร “ขอนแก่น” เมืองอัจฉริยะ Read More »

Scroll to Top