ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง

thairemark-BEDO หนุน “แมลงโปรตีน BSF” พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

ch-newsthailand-BEDO หนุน “แมลงโปรตีน BSF” พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

brandleader-BEDO หนุน “แมลงโปรตีน BSF” พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

hilightnews-BEDO หนุน “แมลงโปรตีน BSF” พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

technologychaoban-BEDO หนุน “แมลงโปรตีน BSF” พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

bangkoklifenews-หนุน “แมลงโปรตีน BSF” พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย BCG

bkkvariety-BEDO หนุน “แมลงโปรตีน BSF” พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

publicpostonline-BEDO หนุน “แมลงโปรตีน BSF” พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

matichon-BEDO หนุน “แมลงโปรตีน BSF” พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

phigudkhaow- แมลงกว่า 100 ชนิดของไทยมีศักยภาพทางศก.แหล่งโปรตีนชั้นยอด

Scroll to Top