ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มข. ชูส่งข้อมูลระยะไกล(กรอบบ่าย)

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มข. นำร่องตรวจและส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกล

สำนักข่าว : บ้านเมือง URL :  https://www.banmuang.co.th/news/ …

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มข. นำร่องตรวจและส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกล Read More »

Scroll to Top