ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพลเผยคนอีสานพร้อมเลือกตั้งภายใน 5 ปีชูขอนแก่นเป็นจังหวัดนำร่อง | สยามรัฐ | LINE TODAY

ผลโพลชี้ คนอีสานพร้อมเลือกตั้งภายใน 5 ปี ชูขอนแก่นนำร่องเลือกผู้ว่าฯ ตามแผนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

Scroll to Top