ศูนย์ประสานงานโครงการในพระราชดำริ

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 19 กันยายน 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ …

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

นักวิจัย อพ.สธ. – มข. ร่วมวางแผนจัดทำแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจ …

นักวิจัย อพ.สธ. – มข. ร่วมวางแผนจัดทำแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น Read More »

สำรวจเก็บข้อมูลและทำแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร “โสมไทย” อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจ …

สำรวจเก็บข้อมูลและทำแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร “โสมไทย” อย่างยั่งยืน Read More »

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมประชุมหารือการสร้างจิตสำนึกและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กับ ต.บ้านค้อ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจา …

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมประชุมหารือการสร้างจิตสำนึกและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กับ ต.บ้านค้อ Read More »

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างทรัพยากรสัตว์

     ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลั …

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างทรัพยากรสัตว์ Read More »

คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชุมหารือการพัฒนากิจกรรมพื้นที่ มข. อ.วังสะพุง จ.เลย

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ประสานงานโครง …

คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชุมหารือการพัฒนากิจกรรมพื้นที่ มข. อ.วังสะพุง จ.เลย Read More »

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำคณะนักวิจัยสำรวจ พื้นที่สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา มข. อ.วังสะพุง จ.เลย

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจ …

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำคณะนักวิจัยสำรวจ พื้นที่สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา มข. อ.วังสะพุง จ.เลย Read More »

ศูนย์แม่ข่าย อพ.สธ.- มข. เป็นวิทยากให้ความรูู้้ในการอบรม “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ อพ.สธ.” ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ศูนย์แม่ข่าย อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยขอน …

ศูนย์แม่ข่าย อพ.สธ.- มข. เป็นวิทยากให้ความรูู้้ในการอบรม “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ อพ.สธ.” ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Read More »

อพ.สธ. – มข. จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2

เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโค …

อพ.สธ. – มข. จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 Read More »

แลกเปลี่ยนแนวคิดผู้นำชุมชน ค้นหาศักยภาพทรัพยากรพื้นที่ป่า ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจ …

แลกเปลี่ยนแนวคิดผู้นำชุมชน ค้นหาศักยภาพทรัพยากรพื้นที่ป่า ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น Read More »

Scroll to Top