ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศมม.ขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

สำนักข่าว : กรมประชาสัมพันธ์ URL : https://thainews.prd.go.th …

ศมม.ขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น Read More »

ศูนย์ประสานงานฯพระราชดำริ หนุนความรู้สร้างสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูเวียง-เวียงเก่า

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชื่อมโยงทรัพยา …

ศูนย์ประสานงานฯพระราชดำริ หนุนความรู้สร้างสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูเวียง-เวียงเก่า Read More »

มข.ลงชุมชน ให้ความรู้ จัดการป่าไม้ กระจายเชื้อเห็ด ตั้งเป้าความสำเร็จให้หวงแหนทรัพยากร

          ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิ …

มข.ลงชุมชน ให้ความรู้ จัดการป่าไม้ กระจายเชื้อเห็ด ตั้งเป้าความสำเร็จให้หวงแหนทรัพยากร Read More »

Scroll to Top