ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

campus-star-นศ. วิศวกรรม ฯ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด Moral Hackathon 2023

hooninside-นศ. วิศวกรรม ฯ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด Moral Hackathon 2023

siamrath-นศ.วิศวกรรมฯ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด “Moral Hackathon 2023”

Scroll to Top