ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร Read More »

สำนักหอสมุดต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ จาก University of Liverpool, ประเทศสหราชอาณาจักร

สำนักหอสมุดต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ จาก University of Liverpool, ป …

สำนักหอสมุดต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ จาก University of Liverpool, ประเทศสหราชอาณาจักร Read More »

มรภ.นครราชสีมา เปิดโลกเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักธุรกิจนวัตกรรม

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

มรภ.นครราชสีมา เปิดโลกเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักธุรกิจนวัตกรรม Read More »

Scroll to Top