เจาะลึกกลยุทธ์ คว้าหัวใจมังกร

มข. จับมือ สสว. จัดเสวนา เจาะลึกกลยุทธ์ คว้าหัวใจมังกร พานักธุรกิจไทยเดินทางลัดสู่ตลาดจีน