วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: มข.ร่วมพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: พัฒนาท้องถิ่น

มข.ร่วมพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล | HoonInside

สำนักข่าว :  hooninside.com URL :  https://www.hooninside.com …

มข.ร่วมพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล | HoonInside Read More »

กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นต้องเกิดขึ้นจริง ลดเหลื่อมล้ำ สร้างเศรษฐกิจฐานราก

วันที่เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2565 หัวข้อ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นต้อง …

กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นต้องเกิดขึ้นจริง ลดเหลื่อมล้ำ สร้างเศรษฐกิจฐานราก Read More »

มข.ระดมสมองหนุน อปท.ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ

วันที่เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2565 หัวข้อ มข.ระดมสมองหนุน อปท.ช่วยลด …

มข.ระดมสมองหนุน อปท.ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ Read More »

วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มข. ย้ำ ‘องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น’ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สำนักข่าว :  prachachat.net URL :  https://www.prachachat.net …

วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มข. ย้ำ ‘องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น’ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม Read More »

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. จัดระดมสมอง เน้นบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดเหลื่อมล้ำ

สำนักข่าว :  matichon.co.th URL :  https://www.matichon.co.th …

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. จัดระดมสมอง เน้นบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดเหลื่อมล้ำ Read More »

Scroll to Top