วิจัย มข. คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2566 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

‘แบตเตอรี่ลิเทียม-ขยะโซลาร์เซลล์’ ผลงานนักวิจัยมข.คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

bangkokbiznews-วิจัย มข. คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2566 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

Scroll to Top